مطالب سایت

مطالب سایت

MOT


MOT

ساخت دستگاه فرآوراز آنجا که در مناطق نفتـی جنوب ایران، شهـر های بزرگ زیادی با جمعیت فراوان وجـود دارنـد، خدمات فراورش سیار نفت و گاز با بهـره گیری از فناوری های نوین، خطرات زیست محیطی ناشی از سوزاندن نفت و گاز آلوده چاه ها بعد از عملیات تعمیر، اسید زنــی، چاه آزمایی و … را از بین می برد. پس از عملیات حفاری، تعمیر و یا عملیات ترمیمی، نفت تولیدی به منظور تمیزسازی چاه ها در گودال سوزانده می شود تا انتقال نفت به واحدهای بهره برداری را تسهیل نماید. سوزاندن نفت علاوه بر زیانهای اقتصادی موجب بروز آلودگی های زیست محیطی هم می گردد.با ورود دستگاه فرآورش سیار و افزوده شدن آن به امکانات فرآورش از سوختن سالانه ی حداقل ۱۰۰ هزار بشکه نفت جلوگیری می شود. کاربرد : این دستگاه به منظور فرآورش نفت و گاز بر روی چاه هایی قرار می گیرد که به وسیله ماسه، آب، گل حفاری، مواد آسفالتی و غیره مشکل افت فشار پیدا کرده و نیاز به تعمیر دارند. مشخصات دستگاه : این دستگاه شامل یک واحد فرآورش و یک واحد نمک زدایی است که برروی چهار دستگاه تریلر جابجا می گردند. تریلر شماره یک حامل واحد فرآورش، تریلر شماره دو حامل سیستم پمپاژ، تریلر شماره سه حامل مولد برق و تریلر شماره چهار حامل اتاق کنترل و سرویس های راه انداز دستگاه است . تجهیزات دستگاه: -۱ تجهیزات اصلی: چند راهه کاهنده و تفکیک گر سه فازی (نفت، گازو آب)، ظرف شن زدا، جدا کننده مواد رسوبی، نمک زدای برقی، ظرف نوسان گیر، تلمبه انتقال نفت و تلمبه یدکی-۲ اجزاء کمکی: مجموعه تزریق مواد شیمیایی (مخزن ذخیره، همزن و پمپ تزریق) جهت تزریق مواد ضد خورندگی ضد امولسیون و سود سوزآور، مجموعه تأمین هوای ابزار دقیق (کمپرسور هوا، خنک کن، نگهدارنده هوا)، مجموعه تأمین برق مورد نیاز (مخزن ذخیره گازوئیل،پمپ گازوئیل، ژنراتور)، مجموعه تزریق گاز خنثی (نیتروژن)، کاروان قابل حمل با کلیه امکانات رفاهی جهت کارکنان، تجهیزات ایمنی، کپسول های اکسیژن به همراه ماسک و اتاق کنترل جهت ثبت اطلاعات فشار، دما و دبی(نفت، گاز و آب). توان عملیاتی: توان عملیاتی این دستگاه باتوجه به ظرفیت های فرآورشی تا ۳۵۰۰بشکه در روز با فشار جریانی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰۰ پام و میزان شن تولیدی PPM3000 است. شرح فرآیند فرآورش دستگاه : سیستم فرآورش در این واحد به گونه ای است که بعد از نصب ورودی و خروجی دستگاه به چاه و خط لوله تولیدی، ابتدا نفت وارد مخزن شن زدا شده و در همین مسیر مواد ضد خورندگی و تعلیق شکن یا دیمولسی فایر و سود سوزآور به آن تزریق می شود. مدت ماند نفت در مخزن شن زدا حدود ۳ دقیقه در فشار بین ۱۵۰ تا ۵۰۰۰ پام است. ذرات ماسه جدا شده در این مرحله به مخزن جمع آوری ذرات ماسه هدایت و در زمان لازم تخلیه می گردد.این مخزن دارای سیستم کنترل سطح نفت، کنترل فشار و شیرهای ایمنی می باشد که این سیست مها با فرمان های صادره مانع از ایجاد هرگونه حادثه در این مرحله از فرآیند م یشوند. در ادامه نفت خروجی از مخزن ماسه گیر به مخزن سه فازی جریان پیدا می کند این مخزن توان جداسازی آب شور همراه نفت را حداکثر تا میزان ۲۰ درصد حجمی در فشار عملیاتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پام دارا می باشد که آب همراه توسط سیستم کنترل اتوماتیک از سیستم خارج می شود و به گودال سوخت هدایت می گردد. این مخزن دارای سیستم های کنترل نیز می باشد. به منظور جداسازی ذرات رسوبی همراه نفت، نفت خروجی از مخزن سه فازی توسط خطوط لوله رابط وارد مخزن مخروطی رسوب گیر می شود که در این مرحله با استفاده ازخاصیت جاذبه نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش سریع نفت به صورت سایکلون، ذرات جامد به طرف پایین سقوط کرده و به صورت دستی تخلیه می گردند و سپس نفت وارد مخزن نمک گیر برقی می گردد. در چا ههایی که نفت شیرین دارند می توان این مرحله را حذف نمود. در مرحله بعد ذرات ریز آب همراه نفت به صورت امولسیون وارد نمک گیر برقی می شوند که دارای یک ترانسفورمر با ورودی ۳۸۰ ولت AC و خروجی ۱۷۰۰۰ ولت DC می باشد و به شبکه های داخل مخزن منتقلمی شود و ذرات امولسیون پس از قرار گرفتن در میدان های الکتریکی به علت قطبی بودن آب، شکسته شده، کف مخزن ته نشین و سپس به صورت خودکار از سیستم خارج می شوند. نفت خروجی از مخزن نمک گیر توسط لوله به مخزن نوسان گیر هدایت و از آنجا توسط پمپ به واحد بهره برداری پمپاژ می شود. صرفه اقتصادی : علاوه بر حفظ محیط زیست با بکارگیری این دستگاه از سوزاندن حدود۱۰۰ هزار بشکه نفت در سال جلوگیری می شود که با احتساب قیمت میانگین ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار صرفه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.ش سیار نفت خام